Egenbetaling/Tourists

Egenbetaling / Tourists

 

Er du bosiddende i Danmark og har dansk sygesikringsbevis er behandlingen i klinikken gratis.

 

For udlandsdanskere og turister gælder følgende:

Vi kan tilbyde nedenstående private behandlinger og undersøgelser.

Hvis man har privat sygeforsikring, kan man få refusion for en del af udgiften.

Kontakt dit forsikringsselskab for at høre, hvilke muligheder, som er gældende for dig.

 

Priser / Prices:

Øjenundersøgelse (Examination) med synsmåling,

udvidelse af pupiller og undersøgelses med scanning/billede af nethinden                           1.400 kr

 

Evt. opfølgende undersøgelse (Follow-up visit)                                                                                800 kr

 

Grå stær operation (Cataract surgery) (1 øje) incl. forundersøgelse og kontrol                       8.000 kr

 

Efterstærsbehandling med YAG laser (YAG laser for secondary cataract)  (1 øje)                  1.200 kr.

 

 

Øjenundersøgelse kan være relevant af flere årsager.

Man kan have synsproblemer eller andre øjenrelaterede symptomer.

Optikere kan opfordre til undersøgelse pga. nedsat syn og/eller mistanke om øjensygdom.

Man kan være disponeret til øjensygdom, typisk AMD eller grøn stær.

Endvidere kan det være relevant med øjenundersøgelse ift. ens alder da mange øjensygdomme er aldersrelaterede og kan behandles og/eller forebygges, hvis de opdages rettidigt. AMD og grøn stær giver først symptomer ved sygdom i sværere grad, hvorfor undersøgelse kan ved øjenlæge fra +50 til 60 år kan være hensigtsmæssigt.

 

Vær opmærksom på, at grundig undersøgelse forudsætter, at begge øjne dryppes mhp. store pupiller.  Dette tager typisk 20–30min., hvorfor en hel øjenundersøgelse kan tage 60 – 90 min.

Først undersøges syn, øjentryk m.m. hos øjensygeplejerske. Herefter dryppes og ventes. Der laves så yderligere undersøgelser med scanning og billeder at nethinden, som vurderes af øjenlægen. Herefter afsluttes med undersøgelse hos øjenlæge, information og plan for evt. behandling og opfølgning, som evt. kan via sygesikringen, hos anden relevant øjenlæge osv.

Bemærk, at synet er sløret i op til typisk 4 timer efter drypning og bilkørsel frarådes.